GIỚI THIỆU


 

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY

 

 

3. Khách hàng của Nút Áo Việt: chợ Tân Bình; chợ Đại Quang Minh; Các công ty may