Nút nhựa

Nút nhựa, Cúc nhựa là sản phẩm được sản xuất từ vật liệu polyeste theo công nghệ ép, Nút nhựa được sử dụng nhiều nhất trong các sản phẩm may mặc, với nhiều mẫu mã đa dạng, nhiều màu sắc.

Xin liên hệ 09 38 98 83 93 ( Có nhiều mẫu nút Nút Áo Việt chưa cập nhật lên website)

Hiển thị:
Danh sách
Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Nút 2 vòng
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM ..
35đ
Trước thuế: 35đ
Nút, cúc Fashion FS01
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM ..
68đ
Trước thuế: 68đ
Nút, cúc Fashion FS02
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM. Giá bán: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc kaki KK01
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Hàng đủ size Giá: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc kaki KK02
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Hàng đủ size Giá: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..
35đ
Trước thuế: 35đ
Nút, cúc kaki KK03
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Hàng đủ size Giá: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..
35đ
Trước thuế: 35đ
Nút, cúc kaki KK04
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Hàng đủ size Giá: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc kaki KK05
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Hàng đủ size Giá: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc sơmi 2 da màu vàng chanh
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 24L và 18L, đóng gói 1000cái / bịch. ..
35đ
Trước thuế: 35đ
Nút, cúc sơmi HQ
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM Giá bán: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc sơmi SM01
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM. Giá bán: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc sơmi SM02
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM. Giá bán: Liên hệ 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút, cúc sơmi vành đen
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM ..
35đ
Trước thuế: 35đ
Nút fashion FS01
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1000cái / bịch. Giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM. ..
68đ
Trước thuế: 68đ
Nút, cúc sơmi 2 da màu xanh
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 24L và 18L, đóng gói 1000cái / bịch. ..
35đ
Trước thuế: 35đ
Nút áo giả đá GĐ01
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 18L đóng gói 1728 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút áo giả đá GĐ02
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 18L đóng gói 1728 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
30đ
Trước thuế: 30đ
Nút áo Nike xà cừ
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, đóng gói 1728 cái / bịch. Sản xuất, khắc chữ, logo theo mẫu khách hàng. Được sử dụng cho hàng Nike xuất khẩu ..
135đ
Trước thuế: 135đ
Nút sơmi vest khắc chữ
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, đóng gói 1728 cái / bịch. Sản xuất, khắc chữ, logo theo mẫu khách hàng ..
125đ
Trước thuế: 125đ
Nút sơmi, thun XK
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, đóng gói 1728 cái / bịch. Sản xuất, khắc chữ, logo theo mẫu khách hàng ..
135đ
Trước thuế: 135đ