Nút xi

Thuộc tính của nút xi

Xin liên hệ 09 38 98 83 93 ( Có nhiều mẫu nút Nút Áo Việt chưa cập nhật lên website)

Hiển thị:
Danh sách
Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Nút, cúc xi đồng NX12
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L và 18L, đóng gói 1600cái / bịch. Hàng có sẵn, giao hàng trong ngày khu vực Tp.HCM Giá bán liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
70đ
Trước thuế: 70đ
Nút xi NX01
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút xi NX02
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi NX03
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi NX04
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 0938988393 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi NX05
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 0938988393 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi NX06
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 0938988393 ..

Trước thuế: 0đ
Nút xi NX07
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 0938988393 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi NX08
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 0938988393 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi XN09
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi XN10
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút xi XN11
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..

Trước thuế: 0đ
Nút xi XN13
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi XN14
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
100đ
Trước thuế: 100đ
Nút xi XN15
Hàng sản xuất, đóng gói quy chuẩn của Nút Áo Việt. Quy cách: Size 20L, 24L đóng gói 1000 cái / bịch. Giá liên hệ: 09 38 98 83 93 ..
100đ
Trước thuế: 100đ